.

: 2347
: -!
: ,
: 0
   : 11.02.20 18:01. : 2020


CACIB 2020

22.02.2020 23.02.2020 8 (423) 273 28 07 pkkos@mail.ru
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002244-000-0-0-1567291593

31.05.2020 31.05.2020 (423) 237-55-02, 8 914 717-62-81 markina2003@inbox.ru
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002267-000-0-0-1575596775

05.09.2020 06.09.2020 ʻ (4212) 76-28-96, 8 914 541-02-14 titova69@rambler.ru

27.09.2020 27.09.2020 (4232) 36-22-32 canisclub@mail.ru
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002257-000-0-0-1571474755

: http://tables.rkf.com.ru/cacib_calendar/2020


2020


06.01.2020 06.01.2020 CAC- -- "" roshe@inbox.ru 89141853627, 89098880509
07.01.2020 07.01.2020 CAC- -- "" roshe@inbox.ru 89141853627, 89098880509
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002250-000-0-0-1569902599

25.01.2020 25.01.2020 CAC- " . . " aristokrat_ars@mail.ru 89146505655
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002247-000-0-0-1568176138


01.02.2020 01.02.2020 CAC- " " amur-dog@mail.ru 89143961532, 89246765336
02.02.2020 02.02.2020 CAC- " " amur-dog@mail.ru 89143961532, 89246765336
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002240-000-0-0-1564560475

22.02.2020 23.02.2020 CAC- / "" pkkos@mail.ru 89147032807
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002244-000-0-0-1567291593


07.03.2020 07.03.2020 CAC- "" sheffgu@mail.ru 89147163811
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002273-000-0-0-1578568756

07.03.2020 07.03.2020 CAC- "" vladdogshow@mail.ru 84232362232
07.03.2020 07.03.2020 CAC-2,5 "" vladdogshow@mail.ru 84232362232
https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002254-000-0-0-1571271008

14.03.2020 14.03.2020 CAC- "" tandem18@inbox.ru 89142068487, 89242024528
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002249-000-0-0-1568707183

15.03.2020 15.03.2020 CAC- "-" clubregiondv@yandex.ru 84212313497
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002259-000-0-0-1572830154

14.03.2020 15.03.2020 CAC- " " stildv2014@yandex.ru 89145412205
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002266-000-0-0-1575424091

28.03.2020 29.03.2020 CAC- "" serdte_ok@list.ru 89025055957
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002263-000-0-0-1574147355


04.04.2020 05.04.2020 CAC- "-" hoks-center@mail.ru 84212326328, 89242037148
05.04.2020 05.04.2020 CAC- "-" hoks-center@mail.ru 84212326328, 89242037148

: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002270-000-0-0-1577332126

04.04.2020 05.04.2020 CAC - " "" clubs65@mail.ru 89140965676
11.04.2020 12.04.2020 CAC- " " zhesuz.mag@yandex.ru, tigran-magadan@mail.ru 89246915102, 89148692085
11.04.2020 12.04.2020 CAC- marisha1801@mail.ru 89148564450, 89163072162

11.04.2020 11.04.2020 CAC- "." pretok@mail.ru 89143944000
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002272-000-0-0-1578458154

12.04.2020 12.04.2020 CAC- savn@mail.ru 84162534966, 89143933337
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002276-000-0-0-1578924404

18.04.2020 19.04.2020 CAC- "-" elz-bullet@mail.ru 89025216170
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002281-000-0-0-1579429999
18.04.2020 19.04.2020 CAC- " " rubicon4me@yahoo.com 89147020826
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002280-000-0-0-1579324659


01.05.2020 01.05.2020 CAC- " " Titova69@rambler.ru 84212762896, 89145410214
02.05.2020 02.05.2020 CAC- " " Titova69@rambler.ru 84212762896, 89145410214
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002279-000-0-0-1579076172

01.05.2020 03.05.2020 CAC- "-" clubregiondv@yandex.ru 84212313497
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002275-000-0-0-1578906937

01.05.2020 03.05.2020 CAC- lugovskaya38@yandex.ru 89625005831, 84212305477
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002277-000-0-0-1578961063

16.05.2020 17.05.2020 CAC- ugks2005@yandex.ru 89147119521 - , 84234370740 -
16.05.2020 17.05.2020 CAC- ugks2005@yandex.ru 89147119521 - , 84234370740 -
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002271-000-0-0-1578029222

16.05.2020 16.05.2020 - "" dogblg@mail.ru 89145636153
17.05.2020 17.05.2020 - "" dogblg@mail.ru 89145636153
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002274-000-0-0-1578900915

30.05.2020 31.05.2020 CAC - "" sakh-champion@mail.ru 89248888311

30.05.2020 30.05.2020 CAC- markina2003@inbox.ru 89147176281
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002267-000-0-0-1575596775


06.06.2020 06.06.2020 CAC- "-" natalia_arbuzova@mail.ru 89146869387
07.06.2020 07.06.2020 CAC- "-" natalia_arbuzova@mail.ru 89146869387
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002278-000-0-0-1578989807

12.6.2020 12.6.2020 CAC - "-" lazDis@mail.ru, prilka59@mail.ru 89242846699, 89621546293

12.06.2020 13.06.2020 CAC- " " kazko2010@mail.ru 89246430634, 89148143490, 89148147908
:
13.06.2020 14.06.2020 CAC - "-" lazDis@mail.ru, prilka59@mail.ru 89242846699, 89621546293

20.06.2020 21.06.2020 CAC- "-" elz-bullet@mail.ru 89025216170
:
20.06.2020 21.06.2020 CAC- " " rubicon4me@yahoo.com 89147020826
:


04.07.2020 05.07.2020 CAC- "" sheffgu@mail.ru 89147163811
:
04.07.2020 05.07.2020 CAC- " " mudrogo-ab@mail.ru 84232362232
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002258-000-0-0-1571279911
04.07.2020 05.07.2020 CAC- "" serdte_ok@list.ru 89025055957
:
11.07.2020 11.07.2020 CAC- " " dog75@list.ru 89163958787, 89147167903
12.07.2020 12.07.2020 CAC- " " dog75@list.ru 89163958787, 89147167903
:


23.08.2020 23.08.2020 CAC- markina2003@inbox.ru 89147176281
29.08.2020 29.08.2020 CAC - " " " kredoplus65@gmail.ru 89621202715
30.08.2020 30.08.2020 CAC - " " " kredoplus65@gmail.ru 89621202715


05.09.2020 06.09.2020 CAC-2,3,5,9 "-" clubregiondv@yandex.ru 84212313497
05.09.2020 06.09.2020 CAC- lugovskaya38@yandex.ru 89625005831, 84212305477
:
12.09.2020 12.09.2020 CAC - yoka65@mail.ru 89147501327, 89147420550
12.09.2020 13.09.2020 - "" klub.aristokrat@mail.ru 89146505655
12.09.2020 13.09.2020 CAC- " . . " aristokrat_ars@mail.ru 89146505655
:
12.09.2020 13.09.2020 CAC- " " kazko2010@mail.ru 89246430634, 89148143490, 89148147908
:
13.9.2020 13.9.2020 CAC - yoka65@mail.ru 89147501327, 89147420550
:
19.09.2020 19.09.2020 CAC- "" gnv@vp.vpnet.ru 89147196889
20.09.2020 20.09.2020 CAC- "" gnv@vp.vpnet.ru 89147196889
:
26.9.2020 27.9.2020 CAC-8,9 "" mudrogo-ab@mail.ru 84232362232
26.9.2020 26.9.2020 CAC- " " mudrogo-ab@mail.ru 84232362232
26.9.2020 26.9.2020 CAC- "-" rsoofspspk@mail.ru 84232362232
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002257-000-0-0-157147475510.10.2020 10.10.2020 CAC- " " dogblg@mail.ru 89145636153
11.10.2020 11.10.2020 CAC- " " dogblg@mail.ru 89145636153
10.10.2020 11.10.2020 CAC- " " zhesuz.mag@yandex.ru, tigran-magadan@mail.ru 89246915102, 89148692085
10.10.2020 11.10.2020 CAC- marisha1801@mail.ru 89148564450, 89163072162


7.11.2020 7.11.2020 CAC - " "" clubs65@mail.ru 89140965676
8.11.2020 8.11.2020 CAC - " "" clubs65@mail.ru 89248802933

7.11.2020 7.11.2020 CAC- -- "" GKSSROSTO@RAMBLER.ru 89622885882, 89622867168
8.11.2020 8.11.2020 CAC- -- "" GKSSROSTO@RAMBLER.ru 89622885882, 89622867168

14.11.2020 14.11.2020 CAC- / "" pkkos@mail.ru 89147032807
14.11.2020 14.11.2020 CAC-3,4,7,8 / "" pkkos@mail.ru 89147032807
14.11.2020 15.11.2020 - / "" dv_hunter@inbox.ru 89147903345


05.12.2020 05.12.2020 CAC savn@mail.ru 84162534966, 89143933337
06.12.2020 06.12.2020 CAC "" rubicon-2013@mail.ru 84162380029, 89145735000

5.12.2020 6.12.2020 CAC - " "" dogclub.best@yandex.ru 89147567747, 89147566094

5.12.2020 6.12.2020 CAC- "" vladdogshow@mail.ru 84232362232
5.12.2020 6.12.2020 CAC- "-" rsoofspspk@mail.ru 84232362232
: https://primoryedogs.borda.ru/?1-2-0-00002256-000-0-0-1572232733

: http://rkf.com.ru/predvaritelnye-grafiki-nacionalnyh-vystavok-na-2020-god/

: 0 


:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  youtube.com           , :          
:
-
-
    GMT  9 .  : 3
: , , ,
, , ,- !